ફ્લિપકાર્ટમાં 18 તારીખે શરૂ થશે મોટો સેલ, માત્ર 1 રૂપિયો આપીને કરો મનગમતા સામાનનું બુકિંગ

By | 15 Sep, 2020

Join Our WhatsApp GroupSponsored Ads
Every e-commerce company keeps coming up with new offers to attract customers. That’s when Flipkart is setting up a new cell these days. Now customers can buy goods again on Flipkart at cheaper prices. Sales of Big Savings Days (Flipkart Big Savings Days) are resuming on Flipkart. The sale will run from September 18 to September 20. At the sale, the customer will get huge discounts on many accessories like electronics, gadgets, fashion, beauty.


Consumers can buy their favorite goods for only Rs. Can pre-book from 1. The facility will start on September 15 and 16. For pre-booking, customers have to go to the pre-book store on Flipkart’s homepage, and pay a rupee to block their order. After this, the goods can be purchased by paying the remaining amount on September 18

During this sale you can get offers on mobile and tablet. Customers will get the option of no cost EMI on it. At the same time it can also be purchased under the exchange offer. According to the information received, more than 3 crore electronics and accessories will be made available in the cell.


In terms of accessories, Flipkart smartboy products like wireless mouse, keyboards, power banks, cables, headphones are going to get a very good offer. Children’s toys can be purchased at the sale at a starting price of Rs 99
Read To Gujarati: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.