ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા લોકરક્ષક લાંચ લેતા ઝડપાયા, જુઓ વીડિયો

By | 31 Jul, 2020

Join Our WhatsApp GroupSponsored Ads
રાજકોટઃ ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા લોકરક્ષક લાંચ લેતા ઝડપાયા, જુઓ વીડિયો
Watch Video:
 https://gujarati.abplive.com/videos/news/rajkot-rajkot-police-personnel-was-caught-taking-bribe-538670?fbclid=IwAR2TDpP7AK5NVJbFNvhEm1xCyCyFXZk-bXAIBsY4j0gTngMCIPzFTQ6Gs4w

Leave a Reply

Your email address will not be published.