‘મારાથી હવે નથી થતું’ કહીને મોતની છલાંગ લગવનાર ભાવનગરની શિક્ષિકાની અંતિમ ચીઠ્ઠી વાંચી રડી પડશો

By | 10 Sep, 2020


Sponsored Ads

 teacher suicide in bhavnagar
ભાવનગરમાં એક શિક્ષિકાએ કામના ભારણથી જીવન ટુંકાવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. તેમની અંતિમ ચીઠ્ઠીમાં લખેલું લખાણ ખરેખર આપણા હદયના તાર ઝણઝણાવી દે તેવું છે.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *